Caturjuniandri, M. T. (2020). Novel corona virus diseases 2019 dan dampak yang timbul pada keluarga. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, 2(2), 76-83. https://doi.org/10.34199/oh.2.2.2020.003